خصوصیات نخ اکرلیک

فرش سجاده اکرلیک و یا فرش سجاده پلی استر 
بهمن, 1401 بدون نظر بلاگ
فرش سجاده اکرلیک و یا فرش سجاده پلی استر برای خرید فرش برای مسجد باید به این مسئله دقت کرد که فرش سجاده اکرلیک و یا فرش سجاده پلی استر کدام یک بهتر است. از لحاظ الیاف اکرلیک بسیار با کیفیت تر از الیاف پلی استر می باشد زیرا ...